Ahora salsame.noticia.es en tu móvil | Crea tu cuenta en noticia.es  noticia.es
1meneos
cerrado

Trung Quốc Cảnh Giác Với Máy Bay Đồ Chơi Trước Đại Hội.

Không đơn giản chỉ là chơi mà với Mô hình máy bay C45 Aircraft Eitech, bé được rèn luyện tính khám phá và sáng tạo. Chiếc máy bay độc đáo này là một trong hàng chục chiếc máy bay điều khiển từ xa của anh Nguyễn Văn Lộc.

comentarios cerrados

condiciones legales  |    |  Contacta con noticia.es
código: licencia, descargar  |  Modificación  |  licencia de los gráficos   |  licencia del contenido
Valid XHTML 1.0 Transitional    Valid CSS!   [Valid RSS]